Leden van de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek speuren naar weidevogels in het gebied De Handelaars. Foto Hannie Houben

Op dinsdag 4 april geeft Marco Rens namens de Vereniging Natuur en Milieu een lezing over weidevogels. Actueler kan bijna niet. Deze week publiceerde het CBS nog ene rapport over de bedreiging van de weidevogels. De avond vindt plaats in de Flierefluiter en start om 20.00 uur.

Marco Rens is gebiedsmedewerker van het Coördinatiepunt landschapsbeheer verbonden aan Brabants Landschap. Hij weet alles over soortbescherming van kenmerkende soorten van het agrarisch cultuurlandschap. En daar behoren ook weidevogels toe. In Noord-Brabant worden ruim dertig soorten tot de weidevogels gerekend. Het betreft soorten die in meer of mindere mate afhankelijk zijn van open agrarisch gebied om er te nestelen en om hun jongen groot te brengen. Al deze soorten leggen hun eieren in een nest op de grond.

Bekende soorten zijn kievit, grutto, scholekster, wulp en veldleeuwerik. Met hun opvallende baltsvluchten en luide roepen zijn de vogels ambassadeurs voor het platteland en vrolijke lentebodes. De weidevogels beleven echter moeilijke tijden. Door verdroging en voortgaande intensivering van de landbouw zijn de omstandigheden zo verslechterd dat steeds minder vogels er in slagen hun eieren uit te broeden en jongen vliegvlug te laten worden. Veel soorten gaan daardoor sterk in aantal achteruit.

Om het verlies aan legsels door machinale bewerkingen te beperken heeft het Coördinatiepunt Landschapsbeheer door de hele provincie weidevogelgroepen opgericht. Vrijwilligers van deze groepen zoeken de nesten op en maken ze middels een markering zichtbaar voor boeren en loonwerkers. Aan de hand hiervan kunnen zij gemakkelijk met hun werktuigen om de nesten heen werken. Dankzij deze bescherming komt ongeveer 70% van de nesten uit. Ook in de gemeente Hilvarenbeek zijn diverse weidevogelbeschermers actief.

Datum lezing:  4 april om 20.00 uur Locatie: De Flierefluiter, Groot Loo 8, 5081 BL Hilvarenbeek Deelname is gratis voor leden van de VNMH en niet-leden kunnen een vrijwillige bijdrage geven. Aanmelden is niet nodig.

Foto’s Hannie Houben