Geld maakt Belgen wel degelijk gelukkig, zeggen de gelukswetenschappers van de Universiteit Gent. Maar daar zit wel een grens aan. Het geluk piekt bij een netto-inkomen vanaf ongeveer 4000 euro. Dat is ongeveer 4 x een Nederlandse bijstandsuitkering.

Hoe zit dat met de Nederlanders? Dat gaan we horen op 16 november tijdens de Bikse Talkshow. Die heeft als thema ‘Als ik toch eens rijk was…’ en prof. Ad Vingerhoets, verbonden aan de Universiteit van Tilburg, zal op de relatie geld en geluksgevoel ingaan.

De Vlaamse wetenschappers zijn met een grootschalig onderzoek bezig naar het welbevinden van de Belgen (dus inclusief de Walen). Eerdere resultaten wezen al uit dat ongeveer een derde van de Belgen zich zeer gelukkig voelt. Ze geven hun leven gemiddeld in score van 8 (op een schaal van tien).

Nederlanders
In dat opzicht blijven de Nederlanders behoorlijk achter. Een op de vijf Nederlanders geeft in een onderzoek van het CBS aan zeer gelukkig te zijn met het leven. Minder dan de Belgen, maar daar staat tegenover dat deze groep negens en tienen uitdeelt. En Nederland heeft, jaar op jaar, de gelukkigste kinderen op aarde (volgens onderzoek van Unicef).

Waarom zijn Belgen niet gelukkig? Volgens de gelukswetenschappers van Gent komt dat omdat ze vinden datr hun inkomen te laag is. Zeven op de tien Belgen is niet tevreden met het huidig inkomen. Dus als ze meer zouden verdienen zouden ze beter in hun vel zitten.

Maar de ‘sky is not the limit’. Belgen die maandelijks netto meer dan 4000-4500 euro op zijn bankrekening krijgt, wordt er niet gelukkiger door, integendeel. De onderzoekers: “Het voortdurend verlangen naar meer geld in combinatie met minder goede vriendschappelijke banden maken deze groep ongelukkiger.”

Financiële gemoedsrust een belangrijke factor voor ons geluk, stellen de onderzoekers vast. Het hebben van schulden draagt daar bepaald niet toe bij – maar dat is een open deur. Overigens het onderzoek in België wordt gefinancierd door Nationale Nederlanden.

Wil je meten hoe gelukkig je bent? Ga naar de Geluksmeter van de Universiteit van Gent

 

 

Downloaden (PDF, 9.58MB)