apenstaartjeIn de naam van ‘Hilv@arenbeek digitaal in verbinding’ hebben we de ‘a’ vervangen door het bekende apenstaartje. De man die dit teken in 1971 introduceerde voor het verzenden van de allereerste email is de Amerikaanse wetenschapper Ray Tomlinson. Hij overleed op zaterdag 5 maart 2016 op 74-jarige leeftijd.

Tomlinson was al in de jaren zestig bezig met het internet toen er nog maar weinig mensen van gehoord hadden, laat staan er toegang toe hadden. Hij bedacht hoe je elektronische berichten kon verzenden, beter bekend als email. Om een scheiding te maken tussen de naam van de geadresseerde en het adres had hij een speciaal teken nodig. Min of meer bij toeval koos hij voor het @ dat al op zijn toetsenbord zat.

Anders dan sommigen denken heeft het @ dus geen technische betekenis. Het is dan ook geen vinding uit onze tijd. Sterker nog het werd in de zestiende eeuw al gebruikt door Italiaanse kooplieden. De afkorting @ stond voor amphora, het Griekse woord voor kruik. Later kreeg het de betekenis van à, bijvoorbeeld in ‘`a raison van’.